Kundaliniyoga

Yoga är en andlig tradition som härstammar från Indien och är minst 5000 år gammal.

Yoga kommer från ordet yoke vilket betyder förening- förening av kroppen, sinnet och själen.

Kundaliniyoga är en autenstisk yogaform som vi undervisar enligt Yogi Bhajans lära.

Kundaliniyogan kom till USA på slutet av -60 talet tack vare Yogi Bhajan, indisk yogamästare 1929-2004. Den hade tidigare hållits hemlig i Indien och inte undervisats öppet. Yogi Bhajan menade att människor i väst är i behov av en kraftfull och effektiv teknik som hjälper människor att må bättre. Genom organisationen 3HO (Healthy, Happy and Holy organisation) som Yogi Bhajan grundade 1969 i USA har nu kundaliniyogan spridits över hela världen.

Kundaliniyogan kallas även för hushållsyoga- den är avsedd att vara en stödjande teknik för oss människor som lever i samhället och ett vanligt liv.

Kundaliniyogan är en dynamisk yogaform där vi använder oss av kroppsställningar, handställningar, andningstekniker, mantran, meditation och avslappning.

Rent fysiskt ger denna yogaform en möjlighet till att stärka vårt immunförsvar och stärka vårt nerv-, körtel- och hormonsystem. Blodcirkulationen ökar, blodtrycket regleras och kroppens flexibilitet ökar.

Genom meditation, fokus, avslappning och ökad närvaro i dig själv ökar din självkännedom och kroppsmedvetenhet. Stressnivån sänks, sinnet (tankemaskinen) avtar och du blir mer medveten om vad som pågår i dig på ett mer klarsynt sätt. Du får en ökad förnimmelse av universums sanna natur och hur allt är i relation med ALLT.

Strukturen för ett yogapass ser ut så här:

1. Intoning med mantra

2. Yogapass, en serie kroppsövningar sammansatta för att uppnå en specifik effekt

3. Avslappning/vila

4. Meditation

5. Uttoning med mantra

Yogapassen vi använder oss av är autentiska utifrån Yogi Bhajans lära och finns i flera tusen olika varianter. Intentionen med passen är att uppnå en specifik effekt t ex immunförsvaret, matsmältning, detox, depression, tankspriddhet, medkänsla, flexibilitet, intuition mm.

 

 

 

 

 

 

MediYoga (medicinsk yoga)

Är en lugn yogaform där alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar, går lika bra att utföra på yogamattan som sittande på stol.

MediYoga är hämtad från kundalini så ett yogapass här har samma struktur som i kundalini, det som skiljer är att det är ett mycket lugnare tempo och färre övningar med stort fokus på andningen.

Övningarna ger en ökad fysisk, mental och emotionellbalans. Höjd energi och ökad medvetenhet. Förbättrar rörlighet, muskelstyrka, hållning och kroppskännedom.

Det har forskats en del i Sverige under de senaste åren i Mediyoga, då man har kunnat mäta olika positiva effekter på bla. hjärta-kärl besvär, stress/utbrändhet, huvudvärk/migrän, rygg/nackbesvär, sömnproblem mm.

YinYoga

är en blandning av yoga, mindfullness och kinesisk medicin. det är en lugn och meditativ yogaform som har fokus på avslappning, att släppa taget, stilla sinnet och öka närvaron.

I yinyogan ligger fokus på kroppens yin-delar, såsom skelett, bindväv, ligament, inre organ och meridianer. I yinyogan fokuserar vi på att jobba med fascian. Det är bindvävshinnan som finns runt alla muskler och organ i kroppen. Ju äldre vi blir desto stelare och torrare blir denna hinna. Genom att praktisera yinyoga ökar flödet i bindväven och din smidighet ökar.

Yinyoga är en yogaform som ger avslappning men samtidigt ny energi. Den är ett bra komplement till dig som lever ett aktivt liv. Många som upplevt utmattningssymptom brukar finna återhämtning i yinyogan.

Gravidyoga

Gravidyogan på Yogakällan är baserad på Yogi Bhajans lära om

Counscious pregnancy-The gift of giving life.

Graviditeten är en resa som tar med dig på nya upptäckter in i dig själv.

Med hjälp av kundaliniyogans tekniker ges du möjlighet till att finna mer närvaro i dig själv och ditt barn. Du fördjupar din medvetna andning och du får mer kontakt med din inre kraft.

Yogapassen är speciellt utformade för gravida kvinnor. De stärker kroppen både fysiskt och psykiskt och gör kroppen mer flexibel för att stödja dig genom din graviditet och tiden efter barnets födelse.

I kundaliniyogan ingår även meditation. Här använder vi oss av meditationer anpassade för graviditeten.

I gravidyogan ingår kursmaterial som man får med sig hem för att kunna fortsätta yoga hemma.

Gravidyogans upplägg kan erbjudas i olika former:

4-10 ggr, en gång i veckan.

2 längre tillfällen på 4-5 timmar.

1 heldag

Vi startar upp gravidyogakurser kontinuerligt då efterfrågan och behov finns. Anmäl gärna ditt intresse.